Informacje - Rada Osiedla Grunwald Północ

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
Nocne pożary na Grunwaldzie!
Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie podpaleń, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na poznańskim Grunwaldzie. Pożary zaczęły się tuż po północy. Płonęły kosze na śmieci, wiaty, gdzie znajdowały się śmietniki i kontenery na śmieci. Spłonęły również auta.

Do zdarzeń doszło w rejonie ul. Bukowskiej, Grochowskiej, Świt i Opalenickiej. Tam nieznany mężczyzna dokonał podpalenia kilku koszy na śmieci, pojazdów oraz budynków. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna poruszał się na białym bardzo charakterystycznym rowerze - wyjaśniła st. sierż. Marta Mróz.


Kolejna edycja "The September Concert".

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się we wrześniu bieżącego roku w Poznaniu. W programie pojawią się koncerty muzyki klasyczne, spektakl baletowy i teatralny oraz warsztaty dla dzieci. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Otwarcie ryneczku na ulicy Świt

W dniu 13.07.2018 r. o godzinie 12.30 przy udziale władz Miasta Poznania otwarto wyremontowany ryneczek przy ulicy Świt. Wygląda ładnie, lecz ma parę mankamentów, które Zarząd Targowisk ignoruje. Pierwszy, to brak toalet dla sprzedających tam kupców. Co prawda jest to narazie zażegnane ale tylkio do remontu Pawilonu Handlowego. Co potem - niewiadomo. Druga rzecz, to brak miejsc postojowych dla sprzedających tam kupców. Trzecią sprawą jest śmietnik postawiony tuż przy ulicy Świt (właściwie przy skrzyżowaniu ulic: Świt - Grochowska) naprzeciw bloku mieszkalnego Świt 35-39. I ostatnia sprawa, to nikt nie pomyślał o ludziach niepełnosprawnych. Brak przejazdu przy przejściu dla pieszych ulica: Grochowska-Świt. Jest przecież wielu mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich. Chcąc dostać się do fryzjera bądź zegarmistrza będą musieli okrążać targowisko i wjeżdżać przez środek. Na wysłane pismo przez Radę Osiedla Grunwald Północ w dniu 16.06.2018 r. wciąż brak odpowiedzi. Będziemy monitorować te mankamenty i poruszać je nawet w WTK!
Pas zieleni przy ul. Swoboda 46-52
W dniu dzisiejszym przyszła odpowiedź w sprawie pasu zielenie przy ul. Swoboda 46-52. Plik w załączeniu.
Dotyczy ulicy Brzask!
Mieszkańcy Osiedla Grunwald Północ w dalszym ciągu są zainteresowani konsultacjami społecznymi dotyczącymi ulicy Brzask. Oprócz wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Brzask od ulicy Szamotulskiej do ulicy Grochowskiej jest jeszcze mowa o progach spowalniających i uregulowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Brzask-Grochowska. Wiemy jedno, że na ulicy Brzask panuje bałagan. Dotyczy to parkowania samochodów oraz w godzinach szczytu, czyli w okolicach godziny 7-8 rano. Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20.06.2018 r. w Szkole Geodezyjno-Drogowej przy ulicy Szamotulskiej większość mieszkańców była za wprowadzeniem zmain na ulicy Brzask dla współnego dobra. Wiadomo, że znajdą się również tacy, którym to będzie przeszkadzało.
Dlatego też ludzie będąc w mniejszości kolportują ulotki, w których wyrażają swoje oburzenie do tego co ma być, czyli dla parkowania na drogach przeciwpożarowych i na drogach publicznych z zakazami parkowania. Szkoda tylko, że te osoby myślą tylko o sobie, a nie o całym społeczeństwie zamieszkującym to Osiedle. Wiemy również, że jak nie przejdą proponowane zmiany, to ZDM zabarierkuje kilkanaście miejsc postojowych zagrażających bezpieczeństwu! Dlatego myślę, że warto głosować za zmianami, które mają doprowadzić do narmalności na ulicy Brzask.
Bardzo proszę mieszkańców Osiedla Grunwald Północ o głosowanie za zmianami, wysyłając e-maila do ZDM pod adres: brzask@zdm.poznan.pl
Pamiętajmy, że konsultacje kończą sie 4 lipca 2018 r. Zapraszamy tych wszystkich, którzy są na TAK!
Pamiętajmy, że poprawi to komfort naszego życia oraz usprawni ruch na tej ulicy!
Odpowiedź na zostawione postulaty w dniu 4.06.2018 r. na dyżurze w Radzie Osiedla Grunwald Północ:
1. Jeżeli chodzi o chodnik od ul. Marcelińskiej do ul. Poranek 21. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg przez ZKZL na wykonanie chodnika i niewykluczone, że naprawa chodnika zostanie wykonana w III kwartale 2018 r. Rada Osiedla Grunwald Północ pokrywa koszty wykonania nowego chodnika.
2. Wjazd pojazdów dowożących dzieci przez przewoźnika "POLITOWICZ" w stronę apteki - ZDM (Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu) zobowiązał się do postawienia znaku zakazu wjazdu na ten teren. Również Policja zobowiązała się do częstszych kontroli tego terenu.
3. Pas zieleni przy ul. Swoboda 46-52. Zostało wysłane pismo do WGN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu ustalenia właściciela tego terenu. ZKZL nie ma informacji kto jest właściciele, a administracja osiedla nie wykonuje żadnych prac na nie swoich terenach. Myślę, że szczegółowej odpowiedzi udzielimy dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na wysłane pismo do WGN w Poznaniu przy ul. Gronowej 20. Wtedy zamieścimy scan odpowiedzi i myślę, że poznamy właściciela tego zaniedbanego terenu. Prosimy o cierpliwość.
Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania Panem Jackiem Jaśkowiakiem
Rusza remont ryneczku na Świcie i Pawilonów
Po długim czasie nareszcie rusza remont płyty targowiska oraz pawilonów. Ryneczek jeszce w tym roku będzie miał nowy wystrój. To samo mówi ZKZL, które zajmuje się remontem Pawilonów na uluicy Świt. Więcej miżna przeczytać tu: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22118046,nadchodzi-czas-switu.html
 
Remont zespolu budynków handlowo-usługowych przy ul. Świt 34/36

Na temat remontu tzw. ryneczku na ul. Świt krąży wiele niesprawdzonych informacji. Rada Osiedla Grunwald Północ chciała przekazać mieszkańcom Osiedla najświeższe informacje otrzymane od Władz Miasta. Po spotkaniu naszego przedstawiciela z Wiceprezydentem Miasta Poznania Panem Tomaszem Lewandowskim dowiedzieliśmy się, że odbędzie się przetarg na wybór wykonawcy w miesiącu grudniu 2017 roku. Wykonawca zostanie wybrany na całość modernizacji istniejących pawilonów. Cała inwestycja miałaby się zakończyć  jesienią 2018 roku. To są zapowiedzi Miasta. Co będzie - zobaczymy. Co do ryneczku, to wszystko w rękach Targowisk i Kupców. Czy będzie odnowione, czy też zostanie zmodernizowane nadal nic nie wiadomo. Spółka "Targowiska", która zawiaduje ryneczkiem na razie nic nie mówi. Jak długo bedzie trwał taki impas - też nie wiadomo!
W załączeniu pokazujemy harmonogram realizacji iwestycji remontu zespołu budynków handlowo-usługowych w Poznaniu na ul. Świt.
NIEODPŁTNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc płatna prowadzona jest dla:
1. młodzieży do 26 roku życia;
2. osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
3. osobom, które ukończyły 65 lat;
4. osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
5. kombatantom;
6. weteranom;
7. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołowią lub awarią techniczną;
8. kobietom w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona jest w zakresie:
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- prawa pracy;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- spraw cywilnych;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego;
- z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna, to:
* sporządzanie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
* informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach;
* wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
* pomoc w sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.
Informacje dotyczące ryneczku na ulicy Świt
W latach 70 - tych przy skrzyżowaniu ulic Grochowska - Bukowska (dawna ulica Karola Świerczewskiego) - Świt powstał Pawilon Handlowy, potocznie nazwany "Słoneczko".
Następnie w roku 1989 został wybudowany przez firmę "Targowiska" typowy osiedlowy ryneczek. Od lat podupadły i nieremontowany, zapomniany przez władzę wybraną przez ludzi.
Co prawda w roku 2000 został zmodernizowany - dodano zadaszenia namiotowe w rodzaju wiat straganowych, a w 2006 roku na targowisku poprawiono inwestycję z zakresu poprawy gospodarki ściekowej - do wszystkich znajdujących się na terenie ryneczku kiosków doprowadzona została kanalizacja sanitarna i woda.
Wreszcie w 2009 roku pokazał się promyk nadziei. Został rozpisany konkurs architektoniczny, który wyłonił zwycięzcę. Ale była to tylko nadzieja, którą ówczesny Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny dał mieszkańcom Osiedli. I na tym się skończyło.
W dniu 16.07.2015 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu przy ulicy Bolesława Prusa 3 odbyło się spotkanie dotyczące ryneczku na ulicy Świt - Grochowska. W skład zaproszonych do dyskusji gości wchodzili: Pracownie Architektoniczne, które mają brać udział w konkursie na zagospodarowanie ryneczku i Pawilonu Handlowego. Miasto reprezentował v-ce Prezydent Poznania
Pan Maciej Wudarski.
Powierzchnia obszaru opracowania architektonicznego, to około 11.250 m2. Konkurs będzie odbywał się w trzech etapach.

I etap, to przedstawienie wizji architektonicznej przez poszczególne Pracownie Architektoniczne wraz z konsultacjami, gdzie na tym etapie Stowarzyszenie Kupców, Rada Osiedla Grunwald Północ będą miały możność uwzględnienia swoich wniosków i spostrzeżeń.

II etap, to wniesienie wszystkich poprawek i przygotowanie już gotowych wizualizacji i planów, projektów.

III etap, to konkurs na najlepszy projekt, gdzie grono sędziów rozstrzygnie i wyłoni najlepszy projekt ryneczku i przyległych do nich terenów.

Na pewno zmieni się też najbliższa okolica. Na dawnym parkingu - skrzyżowanie ulic: Grochowskiej i Bukowskiej firma Evergreen365 wybuduje budynek mieszkalny. Wjazd do budynku ma być od ulicy Jutrzenka. Będzie miał 7 - kondygnacji,
na które składa się też podziemny parking. Parter ma być przeznaczony na handel i parę mieszkań. Więcej o tej inwestycji na:
http://www.evergreen365.pl/#opis_inwestycji
Ale miało być też przedłużenie tego budynku wzdłuż ulicy Grochowskiej do ulicy Świt. Niestety inwestor nie dostał zgody,
aby zabrać grunt, na którym znajduje się teraz ryneczek.
Ta inwestycja w znaczny sposób ograniczyłaby granice istniejącego ryneczku. Udało się po raz pierwszy zabrać grunty.
W ten sposób nie zagęści się istniejących już budynków mieszkalnych tylko poszerzy się granice ryneczku.
Miejmy nadzieję, że teraz wreszcie ryneczek i Pawilon Handlowy zwany potocznie "Słoneczkiem" odzyska swój blask i na stałe wpisze się w otaczające go Osiedla i zamieszkujących te tereny mieszkańców przyzwyczajonych do swojego ryneczku.
A tak wyglądają Pawilony teraz!
Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania Panem Jackiem Jaśkowiakiem

Dnia 20 08.2015 r. w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 przy ulicy Świt 25 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka z przedstawicielami kupców handlujących na ryneczku przy ulicy Świt.
Na początku spotkania Pan Prezydent powiedział, że od 1.01.2016 r. chciałby znieść opłatę targowiskową na terenie Miasta Poznania.
Następnie zebrani zaczęli zadawać pytania dotyczące budynku pawilonu na ulicy Świt oraz targowiska.
W sprawie budynku, to odpowiedź była trochę wymijająca ponieważ koszt remontu całego budynku, to koszt około 12 mln złotych. Jednak na taki wydatek Miasta nie stać. Za bardzo jest zadłużone przez poprzednią ekipę. Jednak wiadomo, że Pawilony, to historia Osiedla i Miasta. Trzeba wypracować taki kompromis, żeby obie strony były zadowolone.
Co do ryneczku – to na pewno trzeba poprawić estetykę wokół całego terenu, żeby można było stworzyć dobre warunki do konkurencji z takimi molochami jakimi są: Biedronka, Tesco itp. Wiadomo również, że rynki są bardzo ważnym elementem krajobrazowym Miasta. Stanowią nie tylko rolę handlową ale również jest to miejsce spotkań mieszkańców. Dlatego – powiedział Prezydent – trzeba wypracować takie porozumienie, które zadowoli Miasto, kupców i mieszkańców. Bo przecież Miasto – to ludzie.
Padło również pytanie kto dopuścił do takiego stanu ryneczek i pawilony. No niestety poprzednia ekipa rządząca Miastem od ponad
20 lat nie robiła nic, aby pomóc handlującym i mieszkańcom, aby doprowadzić tą część Osiedla do normalności.
No i na koniec zadano pytanie co z istniejącymi kioskami na terenie ryneczku? No niestety – powiedział Prezydent – na kioski nie będzie miejsca. Dlatego właściciele istniejących kiosków powinni mieć priorytet na zagospodarowanie odnowionej części Pawilonów.
Jak będzie zobaczymy. Na razie wiadoma, że w dniu 9.09.2015 r. o godzinie 16.00 nastąpi spotkanie architektów biorących udział
w konkursie na ryneczek i pawilony. Spotkanie odbędzie się w jakimś pomieszczeniu pawilonów.

Rada Osiedla Grunwald Północ zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców na warsztaty architektoniczne dotyczące zagospodarowania niszczejących Pawilonów Handlowych. Odbędzie się ono w dniu 9.09.2015 r. o godzinie 16.00 na terenie Pawilonów Handlowych przy ulicy Świt w Poznaniu. 
II Spotkanie w sprawie ryneczku i Pawilonu Handlowego "Świt"

Postulaty osób biorących udział w warsztatach - konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu placu z targowiskiem i pawilonami handlowo - usługowymi oraz z dawną restauracją "Słoneczna" na ulicy Świt w Poznaniu:
1.   Zlokalizowanie biblioteki w pawilonach - działalność kulturalna;
2.   Lokalizowanie pomieszczenia w pawilonach wykorzystywanego przez Radę Osiedla;
3.   Miejsca parkingowe dla dostawców od strony ulicy Świt (odcinek Grochowska - Jutrzenka);
4.   Zachowanie (stworzenie, bo takiej jeszcze nie ma) przestrzeni kulturalnej pozwalającej na aktywność społeczną;
5.   Sprawdzenie możliwości zachowania istniejących drzew;
6.   Ścisłe powiązanie pawilonów handlowych i miejsc straganowych (placu ze straganami);
7.   Zachowanie atrakcyjnej formy obiektupawilonów;
8.   Wyrównanie płyty rynku z drogą lub przemieszczenie drogi i straganów bliżej pawilonów;
9.   Partycypacja prowadzących działalność gospodarczą  w realizacji inewstycji;
10. Etapowość prac remontowych (inwestycyjnych);
11. Poprawa warunków dla sprzedających i kupujących (modyfikacja stoisk, zróżnicowanie wielkości stoisk, uwzględnienie sezonowości sprzedaży);
12. Wyciszenie montowanych na dachu urządzeń (uwzględnienie ich uciążliwego oddziaływania - hałasu);
13. Stojaki rowerowe;
14. Uwzględnienie miejsca na toalety dla sprzedających i kupujących;
15. Powrót przystanku autobusowego;
16. Pojemniki na odpady.
Zwycięski projekt
Prezentujemy Państwu zwycięski projekt koncepcji zagospodarowania terenu placuz targowiskiem i Pawilonów Handlowo - Usługowych w rejonie ulicy Świt.
 
 
Jeśli masz: kłopoty z Urzędami, trudności w domu;
Potrzebujesz: wsparcia i rady, pomocy prawnej;
Masz pomysł: jak pomóc seniorom, jak rozwiązać ich kłopoty
lub tylko pragniesz podzielić się z kimś swoimi problemami -
PRZYJDŹ DO NAS!
Członkowie Miejskiej Rady Seniorów pełnią dyżury:

MIEJSKA RADA SENIORÓW
w POZNANIU
Wtorek w godzinach 12:00 - 14:00
Sala nr 52
w Urzędzie Miasta Poznania
ul. Plac Kolegiacki 17/19

Strona internetowa: www.mrs.poznan.pl

lub napisz do nas na adres:
Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46
61-728 Poznań
tel. 61 878 58 54
DARMOWA POMOC PRAWNA

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy
z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie     ustawy o pomocy społecznej;
2. Dla młodzieży do 26 roku życia;
3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat;
4. Dla kombatantów i weteraniów;
5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
- katastrofa naturalną;
- awarią techniczną;
- klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- spraw cywilnych;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
- informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
- wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
- sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Bezpłatne porady prawne na planie:

Formularze do pobrania:

Na stronie internetowej: http://www.poznan.pl/pomocprawna/ znajduje się również lista punktów, które świadczą 
nieodpłatną pomoc prawną. Zainteresowanych prosimy o kliknięcie na powyższy link.Nie będzie XXI wieku na ryneczku!!!

Przebudowa targowiska na Świcie nie dojdzie do skutku. Miasto prawdopodobnie zrezygnuje z jego modernizacji, bo kupcy boją
się wzrostu czynszu i wyprowadzki na czas prawie dwóch lat trwania inwestycji.

O tym, że pawilony i płyta targowiska mieszczącego się przy skrzyżowaniu ul. Grochowskiej z Bukowską wymagają kompleksowej przebudowy mówiło się od dawna. Choć ryneczek jest bardzo popularny wśród mieszkańców, kupcy, którzy na nim sprzedają owoce i warzywa narzekali, że jego stan pozostawia wiele do życzenia i powinien zostać wyremontowany.
Urzędnicy pochylili się nad prośbą mieszkańców i zorganizowali konsultację. Za zmianami byli sprzedawcy, lokalna społeczność
i rada osiedla.

Rozpisano konkurs i wybrano najlepszą koncepcję przebudowy targowiska. Prace miały wkrótce ruszyć. Okazuje się jednak,
że stary pawilon handlowy i nieestetyczne stragany nie 
zamienią się w nowoczesną halę kupiecką. Wszystko przez to,
że na ostatnim spotkaniu z wiceprezydentem Maciejem Wudarskim, Iwoną Rafińską, prezesem spółki Targowiska
oraz 
przedstawicielami Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, sprzedawcy zagłosowali przeciw budowie nowego targowiska.

Swoją decyzję tłumaczyli tym, że na czas trwania modernizacji nie będą mogli handlować, a gdy powstaną już nowe pawilony czynsz będzie dla nich zbyt duży. Budowa nowego obiektu nie wchodzi więc w grę, ale kupcy chcą by miasto po prostu wyremontowało ryneczek w obecnym kształcie m.in. naprawiło nawierzchnię (może 2 miesiące temu firma "Nie daj się" wymieniła kilka płyt chodnikowych, które wymagają znów wymiany), wymieniło stare zadaszenie nad straganami. Nasuwa się pytanie -
kto znów za to zapłaci? A może 
Stowarzyszenie Kupców wyremontowałoby cały ryneczek?
I znów mieszkańcy zostali wpuszczeni w kanał i zostawieni z niszczejącą infrastrukturą, która lada chwila się zawali, ponieważ ZKZL nie zrobi nic, aby Pawilony Handlowe przywrócić do świetności. Biblioteka i nnne kulturalne sfery znów schodzą do piwnic. Komu za to dziękować - tylko układom! I po co to wszystko było? Konsultacje, spotkania, konkursy? Chyba po to , żeby zamydlić oczy mieszkańcom!
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego